info@aemakine.com

 

 Uygulama alanları:

• Egsoz gazının imalatta, ürün ile temasının sakıncalı olduğu yerlerde,

• Kurutma, tavlama ve pişirme gibi proseslerde 1.150 ºC'ye kadar kullanılabilir.

• Tünel tav fırınlarınlarında kullanılır

Aşağıdaki şekilde enine çalışma sı. Yandaki şekilde de boyuna çalışma sı

gösterilmiştir>>>>

TEMEL BİLGİLER

 • Çok düşük NOx ve CO emisyon değerleri

• Düşük hava ve gaz basıncı

• Yüksek ısı transfer oranı, düşük ses

• Reküperatör kullanımı sayesinde %30'a varan daha  az yakıt kullanımı

• Maksimum aleve hızlı çıkabilme

• Mevcut hız yakıcılarının içinde en yüksek çalışma hızı

• Benzer cihazlar arasında en düşük emisyon

• Fırın içi boyutlara göre U, W veya ? tip tüp kullanım imkanı

• Hava ve gaz orifislerinin mükemmel ergonomisi sayesinde hava

ve gaz hatlarının arzu edildiği gibi montajı, kurulumu ve ayarı

• Basitleştirilmiş ve düşük maliyetli kurulum işletme ve bakım

• LPG veya doğalgaz kullanılabilme

• Çeşitli kontrol metotlarının uygulanabilirliği

• Uzun ömür

• 55 kW'tan 1.075 kW'a kadar değişen kapasitelerde 1150°C'ye

kadar proses sıcaklıklarında güvenle kullanım